ul. Kujawska 24/2, 30-042 Kraków
Zadzwoń do Biura: 698-010-244
BIURO RACHUNKOWE L-BENEFICIO

Zawsze możesz na nas liczyć.

„Liczby zawsze były moją pasją, która przerodziła się w zawód. Od wielu lat doradzam swoim Klientom, wierząc w to, że liczby mają moc zmieniania świata.”

Właściciel, L-BENEFICIO
L-BENEFICIO

Świetnie radzimy sobie z liczbami.

W naszym świecie liczby przestają być czarną magią, bo specjalizujemy się w odczarowywaniu zawiłości ksiąg rachunkowych. Wszystko po to, by Twoja firma mogła liczyć zyski, a nie sumować tabelki.

JESTEŚMY BLISKO

Biuro rachunkowe w sercu Krakowa.

Biuro L-BENEFICIO mieści się przy ul. Kujawskiej, w samym sercu tętniącego życiem Krakowa. Doskonała lokalizacja umożliwia Klientom wygodne dotarcie do biura każdym środkiem transportu.

Co możemy dla ciebie zrobić?

Usługi

Rachunkowość

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodu i Rozchodu
 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Analizy finansowe

 • Business plan
 • Prognozy:
  – bilansu
  – rachunku zysków i strat
  – przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa

Inne...

 • Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Reprezentacja podatkowa w postępowaniu przed organami skarbowymi
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników.
  Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Pomoc w prowadzeniu i aktualizacji rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
  Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie druków ZUS IMIR dla każdego pracownika.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)

Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

 • Księgowość spółek z o.o.
 • Księgowość spółek jawnych
 • Księgowość spółek partnerskich
 • Księgowość spółek komandytowych
 • Księgowość spółek cywilnych
 • Księgowość Fundacji
 • Księgowość Stowarzyszeń
 • Księgowość podmiotów rozliczających środki z dotacji unijnych
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Listy płac
 • Rozliczenia z ZUS
 • Wyprowadzanie zaległości
KONTAKT

Tu jesteśmy

Adres: ul. Kujawska 24/2, 30-042 Kraków
Tel.: 698-010-244
E-mail: biuro@l-beneficio.pl